Spoločnosti, s ktorými spolupracujeme...

NÁZOV SPOLOČNOSTI SÍDLO PREDMET ČINNOSTI KONTAKT
J &V Group, s. r. o. Kopčianska 65/69, 908 51 Holíč
  • stavebná činnosť
  • odborné poradenstvo v oblasiach stavebníctva

+421 903 144 420

jvgroup@zoznam.sk

LTS TRADING, s. r. o.  908 44 Petrova Ves 500
  • maloobchod, veľkoobchod v oblasti stavebníctva

+ 421 911 264 175

ltstrading@ltstrading.sk